More updated type-ins

diskette_thumbOne can really feel the weather is great for doing retro stuff.

Once more Jan Normann Nielsen and RetroPlay have supplied type-ins.

I can only wonder the amount of time they use for checking for type errors, making sure symbols are the right ones -some of the page prints aren’t easy to read- and correcting errors that are inside the original listings as well.

There might be mistakes in the prior update post, but I won’t correct that as It’ll take too much time for me to sort out.

Well a listing with updates from both:

Jan Normann:

RetroPlay

This entry was posted in COMputer, IC Run, Soft, Tast by Carsten Jensen. Bookmark the permalink.

About Carsten Jensen

Carsten is a Commodore enthusiast with the goal of preserving as much Commodore information as possible, whether it being hardcopy or digital. Besides scanning for this site, he also dumps tapes and disks for preservation and contributes to the TOSEC database.

One thought on “More updated type-ins

  1. (Danish:) For at svare på dit spørgsmål: De fleste programmer i RUN-bladene har kontrolsummer, som fanger 95% af indtastningsfejlene (desværre kan man ikke fange, hvis fx to tegn er byttet om, med mindre de optræder i et BASIC-token). Så der kan være fejl, der ikke er fanget. Hvis der ikke er kontrolsummer, har jeg OCR’et programteksten og sammenlignet, og hvis RetroPlay har haft en indtastning har jeg også holdt min udgave op mod hans. Derefter har jeg kørt programmerne og har i mindre grad testet, at de virker. I de tilfælde, hvor der har været fejl i programmerne, har jeg rettet fejlene og bekrevet det i de medfølgende readme-filer, men kun hvis fejlene forhindrer korrekt funktion i programmet. Jeg har dog af princip ikke rettet stavefejl og beholdt al whitespace intakt så programmerne så vidt muligt fremstår som forfatteren oprindeligt har afleveret dem.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.